5 zasad właściwej analizy danych w Power BI

Power BI to jedno z najpopularniejszych obecnie narzędzi klasy Business Intelligence. Cieszy się bardzo dużą i co ważne rosnąca popularnością. Jeszcze do niedawna działy zajmujące się analizą i wizualizacją danych budowały wyłącznie duże organizacje, jednak dziś na krok taki decydują się również niewielkie podmioty. Wszyscy bowiem zdają sobie sprawę z tego, że opieranie decyzji na danych prowadzi do lepszych rezultatów. Jak działa Power BI? O czym pamiętać przystępując do procesu analizy i wizualizacji danych?

Na czym polega analiza danych w Power BI?

Power BI to narzędzie klasy Business Intelligence, które pozwala łączyć się z danymi z najróżniejszych źródeł, budować na ich podstawie model danych, by następnie móc przejść do ostatniego etapu, jakim jest wizualizacja i analiza danych. Wszystko to w jednym celu – by generować wymierne dla organizacji korzyści biznesowe. Umiejętne wykorzystanie danych i „przetłumaczenie” ich na wartościowe dla biznesu informacje nie jest jednak prostym zadaniem. Jest to proces, który wymaga odpowiedniego podejścia i kompetencji. Analiza danych w Power BI – od czego ją zacząć?

#1 Zdefiniuj cel biznesowy

Pierwszym krokiem każdej analizy jest zdefiniowanie problemu biznesowego. Dane pozwalają odpowiedzieć na wiele pytań zadawanych przez biznes, dlatego warto się im przyjrzeć bliżej, pogrupować i spróbować zaadresować w prostym w odbiorze i funkcjonalnym dashboardzie, który będzie na bieżąco odświeżany i aktualizowany o nowe dane.

#2 Zadbaj o właściwe dane

Wiedząc, na jakie pytania dashboard ma odpowiadać, można przystąpić do kolejnego etapu, a więc identyfikowania niezbędnych danych oraz ich źródeł. Mogą to być zarówno źródła wewnętrzne (np. pochodzące z firmowych systemów), jak i zewnętrzne (np. kursy walut pobierane ze stron internetowych).

#3 Zbuduj model danych

Po zidentyfikowaniu i zgromadzeniu niezbędnych danych, konieczne jest stworzenie modelu. Logiczne powiązanie ze sobą różnych zestawów danych pozwala na ich wzbogacenie i uwzględnienie szerszego kontekstu analizy. Przed rozpoczęciem pracy nad analizą i wizualizowaniem danych warto przeprowadzić kilka testów i upewnić się, że przygotowane dane są prawidłowe i nie zawierają żadnych błędów – np. duplikatów.

#4 Stwórz i udostępnij dashboard

Po zweryfikowaniu danych nie pozostaje nic innego, jak rozpoczęcie budowy dashboardu. Rozpocząć warto od podstawowych metryk, które będą odpowiadać na podstawowe i najczęściej powtarzające się pytania biznesu, a w kolejnych krokach budować bardziej zaawansowane wizualizacje, które pozwolą użytkownikom końcowym samodzielnie eksplorować dane i wyciągać z nich dodatkową wartość. 

#5 Zbieraj feedback i optymalizuj doasboard

Analiza w Microsoft Power BI jest stosunkowo prosta i intuicyjna. Dashboardami można się dzielić z innymi pracownikami organizacji a nawet osadzać je na stronach internetowych czy w prezentacjach. Ważnym etapem rozwoju każdego produktu jest jego stałe optymalizowanie i doskonalenie w oparciu o otrzymywaną od użytkowników końcowych informację zwrotną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *