Jak uzyskać certyfikat specjalisty lub trenera IPC

Znajomość aktualnych standardów i norm IPC oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania przekłada się na zauważalną poprawę efektywności pracy i jednocześnie zwiększa przewagę konkurencyjną nad podmiotami, które standardów IPC nie stosują. Uzyskanie certyfikatu Specjalisty IPC lub Trenera IPC to potwierdzenie zdobycia przez danego pracownika rzetelnej, bogatej i aktualnej wiedzy praktycznej oraz teoretycznej z zakresu przedmiotu szkolenia.

Standardy i normy IPC

Obowiązujące aktualnie standardy i normy IPC są szerokim zbiorem kryteriów, zasad oraz wytycznych odnoszących się do procedur i procesów w branży elektronicznej. Dotyczy to nie tylko samych standardów pracy i kontroli jakości, ale również ochrony środowiska czy współpracy pomiędzy podmiotami z branży. Normy IPC są opracowywane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin w taki sposób, aby wdrożenie ich w danej firmie przyniosło szereg wymiernych korzyści, wśród których jedną z najważniejszych jest zapewnienie jednorodności oraz spójności we wszystkich aspektach cyklu życia danego produktu – od projektu poprzez produkcję aż po końcowy montaż.

Dzięki zgodności z międzynarodowymi standardami IPC dany produkt będzie spełniał wymagania jakościowe stosowane przez wszystkich producentów elektroniki, którzy wdrożyli normy IPC do swoich systemów kontroli jakości. Aby jednak zagwarantować faktyczne stosowanie standardów IPC w codziennej praktyce, niezbędne jest posiadanie odpowiednio przygotowanej merytorycznie kadry pracowników, którzy zdobyli certyfikaty Specjalisty IPC lub Trenera IPC w konkretnym zakresie.

Certyfikat Specjalisty IPC

Uzyskanie certyfikatu Specjalisty IPC jest najbardziej korzystne dla pracowników zajmujących stanowiska bezpośrednio związane z zakresem danej normy czy standardu. W praktyce będą to przede wszystkim operatorzy liniowi, inżynierowie czy osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości. Standardowo certyfikat Specjalisty IPC jest ważny przez 2 lata od daty jego uzyskania i po tym terminie należy go odnowić.

Certyfikat Trenera IPC

Szkolenia na Trenera IPC są kierowane przede wszystkim do tych osób, które są w danej firmie odpowiedzialne za szkolenie pozostałych pracowników i zaznajamianie ich z najnowszymi standardami IPC. Podobnie jak w przypadku Specjalisty IPC, także każdy Trener IPC, któremu zależy na ciągłości posiadanego certyfikatu, powinien przejść proces recertyfikacji przed upływem 2 lat od daty uzyskania go.

Uzyskaj certyfikat IPC u renomowanego partnera

Certyfikaty Specjalisty IPC i Trenera IPC są honorowane międzynarodowo, jednak ich zdobycie wiąże się z koniecznością odbycia szkolenia w odpowiednim zakresie oraz pozytywnego zdania egzaminu certyfikacyjnego. Oferta firm szkoleniowych jest obecnie na polskim rynku niezwykle szeroka, toteż podejmując decyzję co do wyboru konkretnego podmiotu warto wziąć pod uwagę nie tylko cenę kursów..

Zamiast kierować się wyłącznie kryterium finansowym, warto zwrócić baczną uwagę przede wszystkim na to, kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie szkolenia z zakresu danej normy czy standardu IPC. Najlepszą inwestycją jest powierzenie szkolenia swoich pracowników specjalistom posiadającym bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe, którzy potrafią przekazać wiedzę w angażujący, zrozumiały i przejrzysty sposób.

Do grona firm szkoleniowych posiadających wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską należy PB Training, jedna z wewnętrznych struktur uznanej na krajowym i światowym rynku firmy PB Technik. PB Training posiada doskonale przygotowaną kadrę instruktorską oraz odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które pozwala prowadzić szkolenia zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi wynikającymi z pandemii koronawirusa COVID-19. Oferta szkoleniowa jest nieustannie rozbudowywana o nowe pozycje zarówno dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Specjalisty IPC, jak i dla kadry chcącej zdobyć certyfikat Trenera IPC.

Z pełną ofertą PB Training w zakresie szkoleń IPC oraz autorskich można zapoznać się bezpośrednio na stronie internetowej firmy, do której odwiedzenia zachęcamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *